Oferta – Logopeda

Oferta logopedyczna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • Diagnoza i terapia logopedyczna, jej celem jest kompleksowe badanie rozwoju mowy w oparciu o:
  • wywiad z pacjentem i/lub opiekunem,
  • ocenę sprawności i budowę anatomiczną narządów mowy,
  • orientacyjne badanie słuchu (fizjologiczny, fonologiczny, fonetyczny),
  • ocenę poprawności artykulacji,
  • sprawdzenie poziomu rozwoju językowego,
  • terapia logopedyczna ma na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń występujących w mowie, ma formę spotkań indywidualnych;
 • Zajęcia z emisji głosu, mają na celu doskonalenie wymowy w oparciu o:
  • trening prawidłowego oddechu,
  • trening wyraźnej artykulacji,
  • trening fonacji z właściwym używaniem rezonatorów,
  • szczególnie polecane dla dzieci, młodzieży, dorosłych występujących publicznie;
 • Konsultacje dla rodziców, mają na celu wyjaśnienie istoty zaburzeń mowy oraz zapoznanie z ćwiczeniami, które mogą wykonywać z dzieckiem w domu.