Oferta – Pedagog

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Prowadzę poradnictwo i konsultacje dla dzieci, młodzieży, dorosłych w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. Zapraszam osoby doświadczające trudności życiowych, poszukujące sposobów na polepszenie relacji z innymi oraz pragnące zmian.

Psychoedukacja dla dzieci i młodzieży o nieharmonijnym rozwoju

Realizuję zajęcia i konsultacje dla osób o nieharmonijnym rozwoju, mających problemy w codziennym życiu, związane z dysfunkcjami (zaburzeniami) rozwojowymi (ADHD, ADD, Zespół Aspergera i inne) dotyczące poprawy funkcjonowania społecznego, radzenia sobie z ograniczeniami oraz działań mających na celu uczynienie z niektórych symptomów atutów.

Terapia pedagogiczna

Proponuję zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci i młodzieży doświadczających ogólnych i specyficznych trudności w nauce oraz dla uczniów przejawiających problemy w zachowaniu. Zajęcia będą realizowane według specjalnie przygotowanych, indywidualnych programów lub zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Pomoc w zakresie nauki szkolnej

Serdecznie zapraszam uczniów ze szkół podstawowych mających problemy z matematyką a także z innymi przedmiotami. Dzięki doświadczeniu w pracy reedukacyjnej udzielę wsparcia nawet w sytuacji dużych zaległości. Gabinet jest wyposażony w pomoce dydaktyczne, edukacyjne programy komputerowe usprawniające rozwój poznawczy, dzięki którym nauka może okazać się przyjemnością.

Zajęcia rozwijające

Proponuję zajęcia usprawniające, podnoszące umiejętność uczenia się. Jako matryca posłuży teoria inteligencji wielorakich, wykorzystane będą też metody i techniki efektywnej nauki, dzięki czemu ćwiczenia i zabawy posłużą ogólnemu rozwojowi. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję trenować koncentrację, uwagę, pamięć, myślenie logiczne oraz wyobraźnię przestrzenną.

Konsultacje dla rodziców

  Zapraszam rodziców, którzy:

 • chcą poszerzyć warsztat umiejętności rodzicielskich,
 • pogłębić wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych swoich dzieci,
 • dowiedzieć się, jakie formy spędzania wolnego czasu, pomoce dydaktyczne i zabawki warto wybierać,
 • doświadczają trudności wychowawczych i poszukują ich rozwiązań.
 • Zachęcam zwłaszcza rodziny z dziećmi od 10 roku życia.

Konsultacje i szkolenia dla nauczycieli, wychowawców i osób zainteresowanych problematyką wychowania i edukacji

Zapraszam wszystkich chętnych na szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych i dydaktycznych. więcej

Oferta obejmuje ok. 20 tematów zajęć, które mogą być realizowane zarówno na terenie Państwa placówek, jak i w pomieszczeniach proponowanych przez firmę. Zajęcia są prowadzone metodą wykładowo-warsztatową, wzbogacane prezentacjami multimedialnymi oraz pokazem pomocy dydaktycznych i literatury fachowej związanej z tematem. Z racji dużego doświadczenia zawodowego, w tym także edukatorskiego prowadzącej jest szansa na poszerzenie warsztatu pedagogicznego. Przewidujemy też organizację konferencji szkoleniowych związanych z nowymi trendami w pedagogice i dydaktyce. Informacje szczegółowe znajdują się tutaj.
Proponuję także konsultacje dla nauczycieli i wychowawców, którzy:

 • potrzebują merytorycznego wsparcia w trudnościach zawodowych,
 • chcą znaleźć informacje dotyczące konkretnych metod i form pracy,
 • są zainteresowani nowymi trendami, informacjami oraz nowościami wydawniczymi z zakresu wychowania i dydaktyki.

Zajęcia socjoterapeutyczne, usprawniające rozwój społeczny dla dzieci i młodzieży

Jest to propozycja dla osób doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym (zajęcia ruszą w momencie skompletowania grupy ? ok. 8-10 osób) lub też dla szkół lub placówek, które chcą takie działania zorganizować na swoim terenie. więcej

  Propozycja obejmuje następującą tematykę:

 • radzenie sobie ze złością,
 • efektywne radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
 • motywacja,
 • zasoby, kompetencje osobiste i społeczne,
 • konflikty w grupie rówieśniczej,
 • asertywność,
 • oraz inne, także na życzenie zleceniodawcy.